Lakeland Plant World Ltd.

909 Main Street
Dartmouth
Nova Scotia B2W 3V2

(902) 435-1983